1-3 άτομα μπορούν να κάνουν ταυτόχρονα προπόνηση στο Fight Knight dummy, χρησιμοποιώντας διαφορετικές ασκήσεις λειτουργικής προπόνησης και Η.Ι.Ι.Τ .Αν έχεις πάνω από ένα ,η προπόνηση σίγουρα θα εκτοξεύσει το Vo2max των αθλητών σου.

It will be a blast!!!