Βεβαίως, το υλικό του Fight Knight dummy είναι αρκετά μαλακό, ώστε να μπορείς να μην χρησιμοποιήσεις καθόλου προστατευτικά.