Σαφώς όλα τα μέλη του σώματος του Fight Knight ,μπορούν να αντικατασταθούν. Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές τροποποιήσεις για να αναβαθμίσεις το dummy σου.