Το Fight Knight dummy, είναι ιδανικό για τον τοίχο ή το πάτωμα, χρειάζεσαι μια ελεύθερη επιφάνεια για τις τρύπες και το βίδωμα του ή απλά κάποια βάρη (weight plates)..και είναι έτοιμο προς χρήση!